OBAVEŠTENJE

Svi članovi kluba, u skladu sa Zakonom o sportu, moraju imati lekarski pregled overen od specijaliste medicine sporta. Lekarski pregled važi najduže 6 meseci od dana pregleda, a može da se obavi samo u specijalističkim ordinacijama sportske medicine.

Dobro došli na internet prezentaciju Odbojkaškog kluba RODA iz Beograda.

Pored sajta sve aktuelnosti, u vezi sa klubom, možete pratiti putem Facebook-a, Twitter-a, Google+ i You Tube-a.